Hoppa till innehåll
Min Sida

Adoption

Tillstånd av domstol att få anta en person som sitt eget barn. Även vuxna kan adopteras. Om den man vill adoptera är under 18 år krävs ett samtycke från barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare. Om det gäller ett barn som har fyllt 12 år behövs oftast också barnets samtycke.

Domstolens beslut är avgörande för om en adoption kan göras eller inte. Rätten gör alltid en lämplighetsprövning. Om adoptionen gäller ett barn ger domstolen bara tillstånd om adoptionen är till fördel för barnet och om den/de som ansöker om att få adoptera har uppfostrat eller vill uppfostra barnet.

Tillstånd kan också ges om det finns en särskild anledning till adoption, med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet.

Adoptionens rättsbetydelse

När någon blir adopterad upphör det juridiska bandet till de biologiska föräldrarna. Barnet får som regel ett nytt efternamn och hamnar under den nya förälderns - adoptantens - vårdnad. Barnet får också samma arvsrätt efter adoptanten och dennes släkt som eventuella biologiska barn.