Adoption

Tillstånd av domstol att få anta en person som sitt eget barn. Även vuxna kan adopteras.

Om den man vill adoptera är under 18 år krävs ett samtycke från barnets föräldrar eller annan vårdnadshavareDen eller de som har det juridiska ansvaret för ett barn. Läs mer. Om det gäller ett barn som har fyllt 12 år behövs oftast också barnets samtycke.

Domstolens beslut är avgörande för om en adoption kan göras eller inte. Rätten gör alltid en lämplighetsprövning. Om adoptionen gäller ett barn ger domstolen bara tillstånd om adoptionen är till fördel för barnetBarnperspektivets utgångspunkt är respekten för barnets fulla integritet och människovärde. Myndigheter ska vid beslutsfattande ha barnperspektivet som utgångspunkt.  Läs mer och om den/de som ansöker om att få adoptera har uppfostrat eller vill uppfostra barnet.

Tillstånd kan också ges om det finns en särskild anledning till adoption, med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet.

Adoptionens rättsbetydelse

När någon blir adopterad upphör det juridiska bandet till de biologiska föräldrarna. Barnet får som regel ett nytt efternamn och hamnar under den nya förälderns - adoptantens - vårdnad. Barnet får också samma arvsrättDen fördelning av egendom vid någons bortgång, som sker enligt lagens regler. Läs mer efter adoptanten och dennes släkt som eventuella biologiska barn.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se