Hoppa till innehåll
Min sida

Adoption

En förälder som antar en person till sitt eget barn. Ett adoptivbarn har samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. Vid en adoption upphör de rättsliga banden och rätten till arv mellan den adopterade och de biologiska föräldrarna. Adoptivbarnet ärver och ärvs i stället av adoptivföräldrarna och deras släktingar.

Vem bestämmer om en adoption får göras?

Det är domstol som beslutar om en adoption får genomföras eller inte. En adoptivförälder ska vara över 18 år. Adoption av ett barn under 18 år bedöms efter lämplighet och barnets bästa. Adoption av en vuxen över 18 år bedöms efter om det finns särskild anledning och om det i övrigt är lämpligt.

Kan en adoption upphöra?

En adoption kan bara upphöra om den som adopterats blir adopterad på nytt av en annan förälder.

Här kan du läsa en artikel om när vår kund fick hjälp av sin HELP-jurist att adoptera sin hustrus son: