Advokat

Jurist som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Titeln är skyddad och det kan medföra straff att använda den otillbörligt.

Advokatsamfundet  står för tillsynen av advokater, som måste följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatssed. Advokatsamfundet i Sverige beviljar inträde för personer som har svensk juridisk examenTidigare Jur. kand. (Juris kandidat). Juristexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå. Läs mer och har utövat praktisk juridisk verksamhet i minst tre år. Sedan 2004 krävs också en godkänd advokatexamen. Advokaterna och advokatsamfundet är bundna av de regler om advokater som återfinns i rättegångsbalken.

I Sverige råder inget advokattvång, det vill säga att alla kan föra sin egen talan i domstol utan att företrädas av en advokat. Det råder inte heller advokatmonopol - vem som helst får uppträda inför domstol som ombud eller biträde för andra personer. Dock är det bara advokater som kan utses till offentliga försvarare.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se