Äktenskap

Ritual när två personer av olika eller lika kön frivilligt kommer överens om att leva tillsammans.

När äktenskap ingås

Innan vigseln ska det prövas om det finns några hinder för äktenskapet. Detta kallas hindersprövning. De som ska gifta sig ska begära en hindersprövning hos Skatteverket. Under vigseln frågar vigselförrättaren paret om de samtycker till äktenskapet och därefter förklaras att de är makar.

När äktenskap upplöses

Äktenskap blir upplösta om den ena maken går bort eller om äktenskapet slutar i skilsmässa (äktenskapsskillnadEtt annat ord för skilsmässa, det vill säga upplösning av äktenskap. Läs mer). Vilken anledningen än är ska en bodelningFördelning av makars giftorättsgods. Bodelning mellan makar kan göras med anledning av skilsmässa, dödsfall eller under äktenskapet. Läs mer mellan makarna göras.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se