Äktenskapsförord

Avtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap.

Det går bra att ingå ett äktenskapsförord både före vigseln och när som helst under äktenskapet. Genom äktenskapsförordet kan viss egendom, eller all egendom, göras till enskild egendomEn makes egendom som inte är giftorättsgods. Läs mer.

Makarna kan också bestämma att egendom som senare tillfaller den ena av dem, eller båda, ska vara enskild. Egendom som har blivit enskild kan göras till giftorättsgodsEn makes egendom som den andre maken har giftorätt till. Läs mer med hjälp av ett nytt äktenskapsförord.

Formkrav

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna/blivande makarna. Namnteckningarna behöver inte bevittnas. Dokumentet ska sedan registreras hos Skatteverket och då bifogas både själva äktenskapsförordet och bådas personbevis. Skatteverket skickar en kopia av handlingen till äktenskapsregistret.

Varför ska man skriva äktenskapsförord?

Ungefär vart femte par som gifter sig idag upprättar äktenskapsförord. Det kan finnas flera anledningar till att man inte vill att tillgångar ska delas lika, till exempel:

  • Makarna vill att de tillgångar de hade innan de gifte sig ska vara enskild egendom, medan de tillgångar de får medan de är gifta ska vara giftorättsgods.
  • Makarna vill att deras respektive ekonomier ska vara åtskilda och bestämmer därför i ett äktenskapsförord att all egendom ska vara enskild.
  • Den ena maken ägde t ex ett hus redan när paret träffades och vill inte riskera att förlora halva huset vid en skilsmässa.
  • Makarna vill att eventuella arv eller gåvor från deras respektive släkt ska vara enskild egendom.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se