Äktenskapshinder

Förbud att ingå äktenskap.

  • Personer som är släkt i rakt upp- eller nedstigande led, eller helsyskon, får inte gifta sig med varandra.
  • Den som redan är gift får inte gifta sig en gång till, så länge det första äktenskapet består. Att vara gift med flera kallas tvegifteOm en ogift person gifter sig med en redan gift person eller om en gift person gifter sig igen innan dennes tidigare äktenskap är upplöst. Läs mer, vilket är ett brott enligt Brottsbalken.
  • Adoptivbarn jämställs med biologiska barn. Det innebär att den som adopterat ett barn inte får gifta sig med den adopterade. Adoptivsyskon kan däremot gifta sig med varandra, om de får dispens.
  • Psykisk störning är ett äktenskapshinder bara om störningen är så grav att personen saknar rättshandlingsförmåga.
  • Den som inte har fyllt 18 år får gifta sig om Länsstyrelsen ger dispens. Samma sak gäller för halvsyskon.
  • Sedan 2009 är äktenskapslagstiftningen könsneutral. Det innebär att äktenskap kan ingås mellan personer av olika eller samma kön.

 

Se också Äktenskapshinder, varaktiga.Hinder mot äktenskapet som består livet ut. Läs mer

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se