Äktenskapshinder, varaktiga

Hinder mot äktenskapet som består livet ut.

Exempel på varaktiga äktenskapshinder är äktenskap mellan helsyskon och mellan släktingar i rakt upp- och nedstigande led.

Inte heller halvsyskon får gifta sig med varandra utan tillstånd av myndighet. Adoptivförhållande jämställs med släktskap men helsyskon som är adopteradeTillstånd av domstol att få anta en person som sitt eget barn. Även vuxna kan adopteras. Läs mer får dock ingå äktenskap med varandra, efter tillstånd av myndighet.

Äktenskap ingås mellan två personer av olika eller samma kön genom vigsel där båda är samtidigt närvarande. Före vigseln ska det prövas genom en hindersprövning om det finns några hinder för äktenskapet. Det är Skatteverket som gör hindersprövningen på begäran av dem som vill gifta sig. Under vigseln frågar vigselförrättaren de två om de samtycker till äktenskapet och därefter förklaras att de är makar.

Jämför TvegifteOm en ogift person gifter sig med en redan gift person eller om en gift person gifter sig igen innan dennes tidigare äktenskap är upplöst. Läs mer och ÄktenskapshinderFörbud att ingå äktenskap. Läs mer.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se