Äktenskapsskillnad

Ett annat ord för skilsmässa, det vill säga upplösning av äktenskap.

Äktenskapsskillnad förutsätter att båda makarna, eller den ena av dem, vill att äktenskapet ska upplösas. I det första fallet ansöker båda makarna gemensamt om denna skilsmässaEtt annat ord för äktenskapsskillnad, det vill säga upplösning av äktenskap. Läs mer hos tingsrätten och i det senare fallet yrkar den ena maken detta.

Om ett äktenskap har ingåtts trots att ett äktenskapshinderFörbud att ingå äktenskap. Läs mer förelåg, kan talan om äktenskapsskillnad föras även av allmän åklagareJurist som på samhällets vägnar har till uppgift att beivra brott. Läs mer. Om bara den ena av makarna vill skiljas, eller om det finns barn med i bilden, kommer en betänketid om 6 månader att meddelas. Under den betänketiden fortsätter personerna att vara gifta.

Är makarna överens och ingen bor tillsammans med barn så meddelar tingsrättenDen första domstolen i brottmål. Läs mer dom så snart som möjligt.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se