Hoppa till innehåll
Min sida

Åklagare

Jurist som på samhällets vägnar har till uppgift att beivra brott.

Det är åklagaren som beslutar om ett brott ska tas upp och prövas i domstol. Det kallas att åklagaren väcker åtal.

Åklagaren är förundersökningsledare och får anhålla eller häkta misstänkta personer för att kunna göra en bra utredning. När förundersökningen är klar bestämmer åklagaren om det ska bli rättegång. Bestämmer åklagaren att det ska bli rättegång väcker åklagaren åtal.

Det är bara en åklagare som kan väcka åtal. Åklagaren har åtalsplikt vilket innebär att om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott så måste åklagaren väcka åtal.