Hoppa till innehåll
Min sida

Äktenskapsförord

Avtal mellan makar, eller blivande makar, om hur egendomsordningen ska se ut i deras äktenskap.

Det går bra att ingå ett äktenskapsförord både före vigseln och när som helst under äktenskapet. Genom äktenskapsförordet kan viss egendom, eller all egendom, göras till enskild egendom.

Makarna kan också bestämma att egendom som senare tillfaller den ena av dem, eller båda, ska vara enskild. Egendom som har blivit enskild kan göras till giftorättsgods med hjälp av ett nytt äktenskapsförord.

Formkrav

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna/blivande makarna. Namnteckningarna behöver inte bevittnas. Dokumentet ska sedan registreras hos Skatteverket och då bifogas både själva äktenskapsförordet och bådas personbevis. Skatteverket skickar en kopia av handlingen till äktenskapsregistret.

Varför ska man skriva äktenskapsförord?

Ungefär vart femte par som gifter sig idag upprättar äktenskapsförord. Det kan finnas flera anledningar till att man inte vill att tillgångar ska delas lika, till exempel: