Hoppa till innehåll
Min sida

Äktenskapshinder, varaktiga

Hinder mot äktenskapet som består livet ut.

Exempel på varaktiga äktenskapshinder är äktenskap mellan helsyskon och mellan släktingar i rakt upp- och nedstigande led.

Inte heller halvsyskon får gifta sig med varandra utan tillstånd av myndighet. Adoptivförhållande jämställs med släktskap men helsyskon som är adopterade får dock ingå äktenskap med varandra, efter tillstånd av myndighet.

Äktenskap ingås mellan två personer av olika eller samma kön genom vigsel där båda är samtidigt närvarande. Före vigseln ska det prövas genom en hindersprövning om det finns några hinder för äktenskapet. Det är Skatteverket som gör hindersprövningen på begäran av dem som vill gifta sig. Under vigseln frågar vigselförrättaren de två om de samtycker till äktenskapet och därefter förklaras att de är makar.

Jämför Tvegifte och Äktenskapshinder.