Hoppa till innehåll
Min sida

Äktenskapsskillnad

Ett annat ord för skilsmässa, det vill säga upplösning av äktenskap.

Äktenskapsskillnad förutsätter att båda makarna, eller den ena av dem, vill att äktenskapet ska upplösas. I det första fallet ansöker båda makarna gemensamt om denna skilsmässa hos tingsrätten och i det senare fallet yrkar den ena maken detta.

Om ett äktenskap har ingåtts trots att ett äktenskapshinder förelåg, kan talan om äktenskapsskillnad föras även av allmän åklagare. Om bara den ena av makarna vill skiljas, eller om det finns barn med i bilden, kommer en betänketid om 6 månader att meddelas. Under den betänketiden fortsätter personerna att vara gifta.

Är makarna överens och ingen bor tillsammans med barn så meddelar tingsrätten dom så snart som möjligt.