Hoppa till innehåll
Min Sida

ARN

Statlig myndighet med uppgift att pröva konsumenttvister, det vill säga tvister mellan konsumenter och företag, vid köp av varor och tjänster.

Det är bara konsumenter som kan göra anmälningar till ARN, som då ger en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Det beslutet är endast rådgivande och kan inte genomdrivas med tvång. Trots detta följs nämndens beslut i 80-85 % av fallen.

Företag som inte rättar sig efter nämndens beslut får sina namn publicerade i "Svarta listan" i Konsumentverkets tidning Råd och Rön.