Hoppa till innehåll
Min sida

Andrahandsuthyrning

Vad är en andrahandsuthyrning?

När en bostadsrättshavare eller hyresgäst upplåter sin bostad till någon annan för nyttjande. Det är dock bostadsrättshavaren eller förstahandshyresgästen som har de primära skyldigheterna att bland annat betala hyra och vårda bostaden.

I de flesta fall krävs bostadsrättsföreningens eller hyresvärdens godkännande för andrahandsuthyrning. Om inget godkännande ges kan en bostadsrättsinnehavare eller en hyresgäst ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning hos hyresnämnden.

Vilka är kraven för andrahandsuthyrning?

För att få hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs skäl och för att få hyra ut en hyresrätt i andra hand krävs beaktansvärda skäl. Kraven kan hänföra sig bland annat till ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden, provboende med sambo och marknadsläget.  

Vill du läsa mer lagar kring hyresrätt?

Här beskriver HELP-juristen vilken uppsägningstid som gäller för hyra av bostad:

Uppsägningstid för hyra av bostad

Är din bostad en hyresrätt? Första- eller andrahandskontrakt? Ja, olika omständigheter kan påverka hur ett hyreskontrakt ser ut. Uppsägningstiden kan även se annorlunda ut om du är hyresgäst eller hyresvärd. Så, vilka uppsägningstider är det egentligen som gäller vid olika hyreskontrakt?