Arv, förskott

Om en förälder under sin livstid skänker en gåva till sitt barn, ses den gåvan enligt huvudregeln som ett förskott på arv.

Det betyder att barnet som fått gåvanÖverlåtelse av egendom utan vederlagBegrepp för den ersättning som någon ger till annan för en viss prestation. Läs mer. Jämför benefikEn rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag. Läs mer. Läs mer får mindre när arvet efter föräldern (gåvogivaren) fördelas. Om föräldern inte vill att en gåva ska avräknas som förskott på arv bör detta skrivas som ett villkor i gåvobrevetVid gåva av lös egendom (med undantag för gåva av bostadsrätt) finns det inget krav på skriftligt gåvobrev. Läs mer, i samband med att gåvan sker.

Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se