Hoppa till innehåll
Min sida

Arvskifte

Vad är arvskifte?

Ett avtal där arvingar och/eller testamentstagare kommer överens om hur arvet ska fördelas mellan dem. Ett arvskifte kan göras frivilligt genom undertecknande av samtliga parter eller genom tvång av en boutredningsman, en skiftesman och en testamentsexekutor.

Läs mer om vad HELP-juristen säger om arvskifte här:

Arvskifte eller inte?

När någon går bort finns en lagstadgad skyldighet för dem som är efterlevande att upprätta en bouppteckning eller en dödsboanmälan.