Hoppa till innehåll
Min Sida

Basbeloppsregeln

Regel som skyddar en efterlevande makes arvsrätt, som i annat fall skulle kunna sättas åt sidan genom till exempel ett testamente.

Basbeloppsregeln ger den efterlevande makan/maken rätt att få egendom till så stort värde att det tillsammans med den egendom som efterlevande maken fick vid bodelningen, motsvarar fyra gånger det gällande prisbasbeloppet. Den efterlevande har förtur till den egendomen, framför den avlidnes barn och testamentstagare. Detta gäller förstås bara så långt kvarlåtenskapen räcker. Det efterlevandes egna tillgångar kan vara eventuell enskild egendom plus egendom som erhållits vid bodelningen. Det är bra att vara medveten om att en avlidens bröstarvingar eller far, mor, syskon eller syskonbarn har rätt till efterarv (även kallat sekundosuccession).