Hoppa till innehåll
Min sida

Basbeloppsregeln

Vad är basbeloppsregeln?

Det är en arvsrättslig bestämmelse som innebär att om en make avlider så har den efterlevande maken rätt att få egendom, tillsammans med egendom denne har fått i en eventuell bodelning eller egendom som denne har som utgör enskild egendom, som uppgår till fyra prisbasbelopp.

Exempel:

Prisbasbeloppet uppgår till 48 000 kronor, vilket innebär att fyra prisbasbelopp är 192 000 kronor. Make X avlider och har i bouppteckningen 400 000 kronor som utgör enskild egendom och efterlevande make Y har 150 000 kronor som utgör enskild egendom. Eftersom all egendom är enskild ska inte en bodelning göras. Make X har testamenterat alla sina tillgångar till sina barn. Eftersom efterlevande make Y:s tillgångar understiger fyra prisbasbelopp ska denne ärva från make X 192 000 – 150 000 = 42 000 kronor. Make X:s barn får ärva andelen som make Y har ärvt enligt basbeloppsregeln när make Y avlider.

Vad är lilla basbeloppsregeln?

Det är en arvsrättslig bestämmelse som innebär att om en sambo avlider så har den efterlevande sambon rätt att få egendom, tillsammans med egendom denne redan har fått i eventuell bodelning eller redan har som inte utgör samboegendom, som uppgår till två prisbasbelopp.

Är du kund hos HELP och vill komma i kontakt med din jurist?

Då är du varmt välkommen att ringa till kundtjänst på 0771-985 200 eller maila till info@helpforsakring.se. Du kan även logga in på Min Sida.