Hoppa till innehåll
Min Sida

Befogenhet

Särskilda instruktioner som en fullmaktshavare har fått av en fullmaktsgivare och som inte framgår av fullmakten.

Befogenheten reglerar det interna förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren, det vill säga vad den senare i realiteten har rätt att avtala om.