Hoppa till innehåll
Min Sida

Benefik

En rättshandling där den person som utför den inte förväntar sig något vederlag.

Annorlunda uttryckt är det en handling som inte kräver en motprestation. Ett exempel är en gåva, som utgör en frivillig överlåtelse där mottagaren inte ger någon ersättning.

Det finns typer av överlåtelser där vederlag inte utgår men som ändå inte är att betrakta som benefika rättshandlingar. Tvångsöverlåtelser som exekutiv försäljning och expropriation är exempel på detta.