Hoppa till innehåll
Min sida

Bodelning, gifta

Vad innebär en bodelning om man är gift?

En bodelning kan göras under äktenskapet, med anledning av skilsmässa och vid dödsfall. Det innebär att all egendom som utgör så kallat giftorättsgods fördelas mellan makarna så att var och en får lika mycket. Målet efter en bodelning är att makarna ska ha lika mycket i giftorättsgods.

Måste man göra en bodelning vid skilsmässa?

Huvudregeln är att en bodelning måste genomföras efter en skilsmässa och det finns ingen tidsfrist för när den måste göras eller någon preskriptionsregel. Undantag är om all egendom som makarna äger utgör enskild egendom. Det är dock alltid bra att göra en bodelning trots att all egendom är enskild, annars kan maken som äger bostaden som makarna har bott i komma att få problem att sälja, pantsätta eller hyra ut bostaden då det trots skilsmässa kan komma att kräva den andre makens samtycke.

Läs mer i HELP-juristens artikel här:

Att tänka på vid skilsmässa

Handbok för er som ska skiljas – gör såhär

Antalet skilsmässor har minskat något de senaste åren men 2022 skilde sig trots allt fler än 21 000 par i Sverige. Att skilja sig betyder för de flesta både ett känslomässigt kaos och en del praktiskt arbete.