Hoppa till innehåll
Min sida

Bodelning, sambor

Vad innebär en bodelning om man är sambor?

En bodelning kan göras efter att ett samboförhållande har upphört och vid dödsfall. Det innebär att all egendom som utgör så kallad samboegendom fördelas mellan samborna så att var och en får lika mycket. Målet efter en bodelning är att makarna ska ha lika mycket i samboegendom.

Måste man göra en bodelning om man separerar som sambos?

Om en bodelning begärs av en av samborna inom ett år från att samboförhållandet upphörde måste en bodelning göras. Om ett år har passerat måste inte en bodelning göras.

Läs mer i HELP-juristens artikel här:

Bodelning - skilsmässa eller separation

När man skiljer sig eller separerar har man ofta frågor om bodelning. Hur gör man? Måste man ha en jurist? Läs mer om när, hur och varför ni ska bodela om ni går skilda vägar.