Hoppa till innehåll
Min Sida

Bodelning, sambor

Fördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av parterna begär det.

Bodelning ska göras senast ett år efter en separation. Om en sambo avlider ska en begäran om bodelning göras senast när bouppteckningen görs. Samma sak gäller om en sambo dör inom ett år efter det att samboförhållandet har upphör.

Det är bara den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Om denne inte gör det behåller var och en sin egendom. Arvingar till en avliden sambo har alltså inte rätt att begära bodelning.

Vad räknas som samboegendom?

I bodelningen ingår samboegendom, det vill säga den gemensamma bostaden och bohaget, såsom möbler och övrig utrustning i hemmet. Det är bara egendom som har skaffats för att användas gemensamt som är samboegendom och inte egendom som någon av samborna hade innan samboförhållandet.

En bostad som den ena sambon hade och bodde i innan samboförhållandet är alltså inte samboegendom, även om samborna har delat på amorteringar och kostnader under en längre tid. Om en sådan bostad säljs och samborna köper en ny bostad för dessa pengar, blir den nya bostaden däremot samboegendom.

Egendom som bilar, båtar, bankmedel, aktier och fritidshus är inte samboegendom och faller utanför bodelningen. Innan samboegendomen delas görs en avräkning för skulder på ett sätt som liknar bodelning mellan makar. Skulder som är kopplade till samboegendomen dras av innan egendomen delas.

Arv

Det är viktigt att tänka på att sambor inte ärver varandra. Vill de göra det måste de skriva ett testamente.

Se även Bodelning, gifta.