Hoppa till innehåll
Min Sida

Borgen

En person, borgensmannen, tar på sig ansvar för att en annan person, huvudgäldenären, ska betala vad han eller hon är skyldig borgenären.

Det är alltså ett åtagande för borgensmannen, som innebär en skyldighet att fullgöra huvudgäldenärens förpliktelse om denne inte själv gör det.

Det finns inga särskilda formkrav för hur det går till att ingå borgen utan det kan i princip vara muntligt. Det vanligaste är dock att det görs i skriftlig form eftersom det av bevissvårighet är mindre klokt med muntliga avtal. 

Borgenären ska i första hand försöka få ut betalningen från huvudgäldenären med hjälp av de tvångsåtgärder som finns, till exempel utmätning och konkurs. Det är först om borgenären misslyckats med detta som borgensmannens betalningsskyldighet träder in. Om en borgensman måste betala för huvudgäldenären har denne regressrätt gentemot huvudgäldenären, det vill säga har rätt att kräva huvudgäldenären på de pengar han eller hon har fått betala för huvudgäldenärens räkning.