Hoppa till innehåll
Min Sida

Borgensman

En person som har gått i borgen för någon annan vid dennes upptagande av lån.

Borgensmannen tar på sig ansvaret för att en annan person, huvudgäldenären, ska betala vad han eller hon är skyldig till borgenären. Om en borgensman måste betala för huvudgäldenären har denne regressrätt gentemot huvudgäldenären, det vill säga har rätt att kräva huvudgäldenären på de pengar han eller hon har fått betala för huvudgäldenärens räkning.