Hoppa till innehåll
Min Sida

Bouppgivare

Den som vårdar egendomen efter någon som har avlidit, eller i övrigt bäst känner till boet.

När en person avlider ska en förteckning av den personens tillgångar och skulder göras i en så kallad bouppteckning. Bouppgivaren är den dödsbodelägare som bäst kan tala om vad som finns i boet. Bouppgivaren ska intyga på heder och samvete att de uppgifter som lämnats är korrekta.

Bouppteckningen har betydelse för att fastställa vilka som är den avlidnes efterlevande och arvsberättigade släktingar och om det finns ett testamente. Bouppteckningen är också en legitimation för delägarna i dödsboet så att bankkonton kan avslutas och egendom säljas.

Om nya tillgångar, skulder eller annan felaktighet blir känd ska en tilläggsbouppteckning göras inom en månad. På Skatteverkets hemsida finns blanketter som kan användas för privatpersoner som vill göra en bouppteckning.