Hoppa till innehåll
Min Sida

Boutredning

En utredning som ska göras när en person avlidit. Boutredning kallas även dödsboförvaltning.

Genom boutredningen får man reda på en avlidens tillgångar och skulder vid dödsfallet, det vill säga utredningen av en avlidens bo. I en boutredning ingår även bouppteckning och arvskifte.