Hoppa till innehåll
Min Sida

Condictio indebiti

Rätt att återkräva ett belopp som har erlagts av misstag, i tron att det fanns skyldighet att betala.

Huvudregeln är att en felaktig utbetalning ska gå åter. Det finns flera undantag från huvudregeln. Om den betalande vill betala oavsett om han eller hon faktiskt är skyldig att betala, ska betalningen inte gå tillbaka. Betalningen kan då betraktas som en förlikning eller eftergift. Även om någon betalar trots att fordringen är preskriberad så går det inte att i efterhand göra gällande att betalningen gjordes av misstag och därför ska återgå. 

Om en mottagare i god tro inrättar sig efter betalningen ska betalningen inte återgå.

Exempel

En felaktig löneutbetalning behöver inte återbetalas om den anställde i god tro inrättar sig efter betalningen eller har konsumerat beloppet.

Vidare är det viktigt att en betalningsmottagare ska kunna känna sig trygg, särskilt om viss tid har gått sedan betalningen gjordes. Ju längre tid som går efter betalningen desto svårare är det att få tillbaka pengarna.