Hoppa till innehåll
Min Sida

Culparegeln

Huvudregel för skadeståndsansvar.

Culparegeln tar sikte på person- och sakskada och innebär att skadestånd ska utgå bara om skadegöraren har handlat med avsikt eller vårdslöshet (culpa) och på så sätt har skuld till det som har inträffat. Om det gäller en ren olyckshändelse går skadegöraren däremot fri från ansvar. Denna regel kommer till i 1972 års skadeståndslag.