Hoppa till innehåll
Min Sida

Dispositiv

Dispositiva är rättsregler som bara tillämpas om inte parterna kommit överens om annat. Jämför indispositiv.