Hoppa till innehåll
Min Sida

Dödsbo

En avlidens tillgångar och skulder, även rättigheter och skyldigheter. Dödsboet ska förvaltas för sig, det får inte blandas ihop med någon annans ekonomi.