Hoppa till innehåll
Min sida

Domstolstvist

En juridisk tvist som ska lösas i domstol.

Vad kostar det om en tvist går till domstol?

Om man har en juristförsäkring hos HELP och vill ha sin HELP-jurist som juridiskt ombud får man utgå från försäkringsvillkoren. Om det är en självrisk stadgad så betalar man endast självrisken.

Om man ska driva tvisten själv kan det antingen inte kosta något, 900 kronor eller 2 800 kronor i ansökningsavgift beroende på vad tvisten gäller. Dock ingår inte något juridiskt ombud i den kostnaden. Kostnaden för att anlita ett juridiskt ombud utan en juristförsäkring varierar beroende på vad det juridiska ombudet debiterar per timme. Dessutom om man förlorar ett mål, beroende på det tvisten gäller, kan man riskera att behöva betala den andre partens kostnader för dennes juridiska ombud samt övriga kostnader som rör tvisten.

Hur tar jag en tvist till domstol?

Det beror på vad tvisten gäller, men ofta måste man skicka en ansökan till den domstol som är behörig enligt lag där man anger sina yrkanden och grunderna för yrkandet.

Jag har blivit kallad till domstol, vad gör jag nu?

Om du har blivit kallad måste du närvara eller ha giltiga skäl för att inte närvara. Du kan bli ålagd att betala vite eller bli hämtad av polisen om du uteblir. Giltiga skäl är transport som inte går som planerat eller plötslig sjukdom.

Har du blivit kallad som vittne till domstolen?

Läs vad HELP juristen säger om vittnesplikt här:

Vittnesplikt – Kan jag vägra?

Det råder allmän vittnesplikt i Sverige. Om du får ett brev från en domstol där du kallas att höras som vittne har du, som huvudregel, en skyldighet att inställa dig i enlighet med de instruktioner som framgår av kallelsen. Väl på plats i domstolen har du en skyldighet att avlägga vittnesed samt avge vittnesmål. Skyldigheten att avlägga vittnesed gäller inte dig som är under 15 år eller lider av psykisk störning.