Hoppa till innehåll
Min Sida

E contrario

Motsatsvis, ordagrant "från det motsatta".

Genom e contrario-tolkning av en rättsregel kan man ibland komma fram till det motsatta, till exempel vad som är tillåtet eller förbjudet.

Exempel

Eftersom det är förbjudet att köra bil om man saknar körkort och är berusad så kan slutsatsen dras att det normalt är tillåtet att köra bil om man har körkort och är nykter.