Hoppa till innehåll
Min Sida

Enskild egendom

En makes egendom som inte är giftorättsgods.

I ett äktenskap har makarna giftorätt i varandras egendom. Giftorätt innebär att en make vid bodelning har en hälftenrätt i den andre makens giftorättsgods, sedan en avräkning har gjorts för den makens skulder.

All egendom en make äger är giftorättsgods, om den inte har gjorts till enskild egendom.  Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning, d v s i den egendom  som makar ska dela upp mellan sig om de skiljer sig, eller om en av makarna går bort.

Enskild egendom kan uppkomma genom att makarna avtalar om detta i ett äktenskapsförord, genom att en make får egendom i gåva eller genom testamente, där testator eller givare har föreskrivit att egendomen ska vara enskild egendom. Även egendom som har trätt istället för enskild egendom (surrogat) är enskild om inte annat har angivits i äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. För att även avkastning av egendom ska vara enskild ska detta vara angivet i äktenskapsförordet, testamentet eller gåvobrevet.