Hoppa till innehåll
Min Sida

Enuntiation

Positiv uppgift eller uttalande som lämnas om något, utan att det är styrkt eller garanterat.

En term inom avtalsrätten som utan att det finns garanti för riktigheten ändå kan medföra rättsliga följder, genom att påverka avtalstolkning eller medföra skadeståndsansvar.