Hoppa till innehåll
Min Sida

Expropriation

Tvångsförvärv.

En fastighet som ägs av någon annan än staten får tas i anspråk genom expropriation med äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt.

Expropriation får ske för vissa kommunala behov.

Exempel

För att tillgodose allmänt behov av elkraft, för militärt försvar, för att bevara kulturhistoriskt märklig bebyggelse och övriga ändamål som räknas upp i expropriationslagen.