Hoppa till innehåll
Min sida

Expropriation

Ett förfarande där en ägare till en fastighet tvingas överlåta äganderätten till fastigheten mot en ekonomisk ersättning.

Vilka kan begära att en fastighet exproprieras?

Det är både staten, kommuner och enskilda som kan göra en ansökan. Det ska endast beviljas om speciella allmänna ändamål föreligger, exempelvis för att ge en kommun möjlighet att förfoga över mark som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse.

Är du kund hos HELP och vill komma i kontakt med din jurist?

Då är du varmt välkommen att ringa till kundtjänst på 0771-985 200 eller maila till info@helpforsakring.se. Du kan även logga in på Min Sida.