Hoppa till innehåll
Min Sida

Faderskapspresumtion

När en gift kvinna föder barn antas det att hennes make är far till barnet.

En frånskild make antas inte vara far till ett barn hans ex-fru föder, även om barnet kan vara avlat före separationen. En avliden make antas vara far till ett barn som kan vara avlat innan han dog.

Faderskapspresumtion är inte absolut utan kan hävas, till exempel om en annan man i en skriftlig, bevittnad handling bekräftar faderskapet och godkänns av mannen i äktenskapet och av modern och socialnämnden. Presumtionen kan också hävas genom rättegång.

Om en ogift kvinna får barn gäller ingen presumtion för vem som är fadern. Om mamman är sambo måste faderskapet fastställas, vanligen genom att pappan bekräftar för socialnämnden att han är far till barnet.