Hoppa till innehåll
Min Sida

Faderskapsutredning

Utredning för att fastställa vem som är biologisk pappa till ett barn.

Socialnämnden är skyldig att försöka utreda faderskapet till ett barn och sörja för att faderskapet fastställs.