Hoppa till innehåll
Min Sida

Fastställelsetalan

När käranden efter stämningsansökan vid domstol yrkar att domstolen ska klarlägga om ett visst rättsförhållande föreligger eller ej. 

Denna talan får bara föras om det råder osäkerhet om ett visst rättsförhållande består, och om osäkerheten om detta är till skada för käranden.