Hoppa till innehåll
Min Sida

Force majeure

En oförutsedd omständighet av extraordinär karaktär, som kan göra det omöjligt att fullgöra en prestation. I regel handlar det om krig, bränder, naturkatastrofer och liknande.