Hoppa till innehåll
Min sida

Förvaltare

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte kan vårda sig eller sin egendom kan denne få en förvaltare utsedd.

Vad är skillnad på förvaltare och god man?

En god man är som huvudregel en frivillig åtgärd och förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja.

Kan man bli av med förvaltare?

Det går att bli av med en förvaltare om behovet har minskat. Antingen kontaktar man överförmyndaren i sin kommun eller skriver till tingsrätten att man inte längre vill ha en förvaltare.

Vill du läsa mer om när man behöver en förvaltare eller god man? Läs vidare här:

God man och förvaltare – vad, hur och när?

Inte allt för sällan ställs man inför situationen då en anhörig inte längre kan betala sina räkningar eller fatta egna beslut. Då kan personen, även kallad huvudmannen, behöva en god man eller förvaltare.