Hoppa till innehåll
Min sida

Framtidsfullmakt

En fullmakt en privatperson kan ge till någon annan som blir gällande längre fram i livet om fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter

Läs mer vad HELP-juristen säger om framtidsfullmakt här:

Varför ska jag skriva en framtidsfullmakt?

När en närstående avlider, kan det visa sig att mycket av tillgångarna redan är borta. Normalt har man som arvinge inte någon större insyn i arvlåtarens ekonomi så länge denne är i livet. Finns tillgångar inte kvar uppstår ofta frågor kring vad som hänt med dessa.