Hoppa till innehåll
Min sida

Framtidsfullmakt

En fullmakt en privatperson kan ge till någon annan som blir gällande längre fram i livet om fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter

Läs mer vad HELP-juristen säger om framtidsfullmakt här:

Varför ska jag skriva en framtidsfullmakt?

När en närstående avlider, kan det visa sig att mycket av tillgångarna redan är borta. Normalt har man som arvinge inte någon större insyn i arvlåtarens ekonomi så länge denne är i livet. Finns tillgångar inte kvar uppstår ofta frågor kring vad som hänt med dessa. Har arvlåtaren förbrukat alla tillgångarna? Har denne givit bort egendom? Har någon dragit nytta av dennes sjukdom eller sinnessvaghet?