Hoppa till innehåll
Min Sida

Framtidsfullmakt

En fullmakt en privatperson kan ge till någon annan som blir gällande längre fram i livet om fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter

Läs mer vad HELP-juristen säger om framtidsfullmakt här:

Varför ska jag skriva en framtidsfullmakt?