Hoppa till innehåll
Min Sida

Fullgörelsetalan

När käranden efter en stämningsansökan yrkar vid domstol att motparten ska förpliktas att fullgöra en viss prestation.

Det kan till exempel gälla att betala en skuld eller ett skadestånd.

En dom som innebär att motparten ska fullgöra en prestation kan läggas till grund för verkställighet, om inte svaranden frivilligt fullgör sin förpliktelse.