Hoppa till innehåll
Min sida

Fullmakt

Ett avtal mellan två parter där ena parten ger i uppdrag till en annan part att utföra en handling för dennes räkning.

Hur skriver man en giltig fullmakt?

Som huvudregel finns det inga formkrav, men det är alltid bra att ha med vilka som är parterna, en fullmaktsförklaring, vad fullmakten omfattar för befogenheter, när fullmakten ska gälla i tid samt datum och underskrift. Endast vid upprättande av en framtidsfullmakt finns det krav på att underskrifterna ska bevittnas. 

Läs exempel från HELP-juristen, här:

Sköter du dina föräldrars ekonomi? Läs det här!

Vi är många som hjälper våra föräldrar med deras ekonomi när de börjar bli lite äldre. Om du är en av dem som hjälper till - vet du vad du ska tänka på för att inte råka ut för negativa konsekvenser? Här får du veta vilka fällor du ska undvika när du sköter en nära anhörigs ekonomi!