Hoppa till innehåll
Min Sida

Fullmakt

Förklaring från en fullmaktsgivare att en person som representerar honom, fullmaktshavaren, med bindande verkan får handla på visst sätt gentemot tredje man.

Se även framtidsfullmakt.