Hoppa till innehåll
Min Sida

Garanti

En utfästelse om att en vara ska fungera och behålla sin kvalitet under en viss tid och att eventuella fel som uppstår under perioden ska avhjälpas gratis.

Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garanti. Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, t ex två år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras.

Garantin gäller inte om du har varit oaktsam.

Under vissa förutsättningar kan säljaren slippa stå för garantin. Då måste säljaren kunna bevisa att felet beror på t ex:

Konsumentköplagen gäller alltid

En konsument har alltid tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Det ger möjlighet att reklamera ursprungliga fel som fabrikationsfel, även om de visar sig först efter längre tid.