Hoppa till innehåll
Min sida

Generalfullmakt

En fullmakt som en fullmaktsgivare ger till någon att agera i samtliga frågor som rör fullmaktsgivaren.

Kan jag skriva en generalfullmakt själv?

Man kan skriva en generalfullmakt själv. För en generalfullmakt finns inte några formkrav om hur den bör se ut. Det är alltid viktigt att fullmakten är tydlig och att man som fullmaktsgivare är medveten om vad man skriver under. 

När används en generalfullmakt?

Samtliga frågor som rör fullmaktsgivaren. Det kan dock finnas begränsningar i fullmakten beroende på hur den är utformad. En generalfullmakt kan förlora sin verkan om fullmaktsgivaren skulle förlora förmågan att agera med juridiskt bindande verkan på grund av ett varaktig förhållande av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande. Då kan en framtidsfullmakt bli aktuell i stället.

 

Är du kund hos HELP och vill komma i kontakt med din jurist? Då är du varmt välkommen att ringa till kundtjänst på 0771-985 200 eller maila till info@helpforsakring.se. Du kan även logga in på Min Sida