Hoppa till innehåll
Min sida

God man

En fysisk person som utses av en domstol för att utföra ett visst uppdrag. En god man kan utses till en person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Vad är skillnad på förvaltare och god man?

En god man är som huvudregel en frivillig åtgärd och förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja.

God man och förvaltare – vad, hur och när?

Inte allt för sällan ställs man inför situationen då en anhörig inte längre kan betala sina räkningar eller fatta egna beslut. Då kan personen, även kallad huvudmannen, behöva en god man eller förvaltare.