Hoppa till innehåll
Min Sida

Hemulsansvar

Ansvar mot köpare att det som är sålt faktiskt tillhörde säljaren.

En säljare har vissa allmänna skyldigheter gentemot en köpare. En av dessa är ett ansvar för att köparen verkligen blir laglig innehavare av det som har sålts, det vill säga att det sålda verkligen tillhörde säljaren (hemulsmannen). I en process mot köparen är hemulsmannen skyldig att styrka att han var rättmätig ägare till det sålda.

Brister säljaren i denna skyldighet kan han bli skadeståndsskyldig, om köparen var i god tro.