Hoppa till innehåll
Min Sida

Högsta domstolen

Den som inte är nöjd med vare sig tingsrättens eller hovrättens avgörande, kan överklaga till Högsta domstolen, som är den sista instansen.

För att domstolen ska pröva hovrättens avgörande krävs oftast prövningstillstånd. Högsta domstolens domar är prejudicerande, det vill säga vägledande för hur senare mål ska bedömas.