Hoppa till innehåll
Min Sida

Holografiskt testamente

Ett nödfallstestamente som en testator egenhändigt har skrivit och undertecknat utan vittnen.

Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat för att vara giltigt enligt svensk rätt. Om en person som har drabbats av sjukdom eller annat nödfall vill upprätta ett testamente men av någon anledning inte kan göra det så att dessa formkrav uppfylls, kan ett holografiskt testamente, eller nödtestamente, godkännas under vissa förutsättningar.

Det finns två typer av nödfallstestamenten, dels muntligt testamente inför två vittnen, dels skriftligt testamente som är skrivet och undertecknat av en testator men inte bevittnat.

Dessa testamenten är dock endast giltiga om testatorn på grund av sjukdom eller annat nödfall var förhindrad att upprätta ett ”vanligt” testamente. Om en testator under tre månader efter upprättandet av ett nödtestamente har varit i stånd att skriva ett ”vanligt” testamente är nödtestamentet inte längre giltigt.