Hoppa till innehåll
Min Sida

Inbördes testamente

Flera personer upprättar testamente tillsammans, för att tillgodose varandra. Vanligast mellan makar och sambor.

Det är vanligt att ett inbördes testamente mellan makar och sambor innehåller bestämmelser där man testamenterar sin kvarlåtenskap till den efterlevande maken/sambon, med fri förfoganderätt. Det följs som regel av ett sekundosuccessionsförordnande, det vill säga ett förordnande om vem som ska ärva kvarlåtenskapen när båda makarna/samborna har gått bort.

Fri förfoganderätt betyder att egendom som tillfaller någon vid ett dödsfall ger denne rätt att förfoga över den egendomen, med undantag för rätten att genom testamente förordna om den. Den som ärver egendom med fri förfoganderätt kan alltså sälja den, byta bort den eller till och med ge bort den som gåva.

Full äganderätt betyder att egendom som tillfaller någon vid ett dödsfall ger denne rätt att på alla sätt förfoga över egendomen. Den som ärver  egendom med full äganderätt kan alltså även förordna om den i ett testamente.

Exempel

Anna och Bengt är sambor och har inga barn. När den förste av dem går bort går arvet till dennes släktingar, i detta fall syskon. För att skydda varandra upprättar Anna och Bengt ett inbördes testamente där den efterlevande ärver den avlidnes tillgångar med fri förfoganderätt. Annas och Bengt syskon blir sekundosuccessorer och ärver först när både Anna och Bengt har gått bort.

Om Anna och Bengt istället anger att den av dem som överlever den andre ska ärva med full äganderätt finns det inte någon rätt till efterarv för den först avlidnes syskon. Om den sist avlidne inte anger något annat tillfaller både Annas och Bengts kvarlåtenskap syskonen till den av dem som avlider sist.