Hoppa till innehåll
Min sida

Inbördes testamente

Ett testamente som skrivs av flera parter gemensamt, exempelvis makar eller sambor.

Dags att se över ditt testamente?

Enligt svensk lag kan fördelning av en avliden persons arv ske på två olika sätt; genom arv enligt lag eller genom testamente. Om den avlidne inte har skrivit ett testamente, fördelas arvet enligt lag. Men vad händer om det framkommer ett testamente efter dödsfallet som inte ger klart svar på frågan om den avlidnes vilja? Exempelvis på grund av att lång tid har förflutit sedan testamentet upprättades och förhållandena därefter har ändrats eller på grund av att testamentet inte kan återfinnas i original utan endast i kopia?