Hoppa till innehåll
Min sida

Informationssamtal

Om föräldrar inte är överens om frågor om vårdnad, boende och umgänge ska socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört erbjuda ett informationssamtal om en av föräldrarna begär det. Om en av föräldrarna vill att en tvist om vårdnad, boende och umgänge ska prövas i domstol är det numera obligatoriskt att den föräldern har deltagit vid ett informationssamtal.

Vad får man veta på ett informationssamtal?

Föräldrarna ska få relevant information som syftar till att de ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna ska också erbjudas samarbetssamtal.

Här kan man läsa mer om vad HELP-juristen skriver om hur man kan undvika en tvist genom informationssamtal:

Undvik en vårdnadstvist genom informationssamtal

När ett par skiljer sig eller separerar kan det ibland uppstå en tvist som rör vårdnad och umgänge kring gemensamma barn. I dessa tvister är alltid barnets bästa avgörande. Det är som huvudregel förenligt med barnets bästa att föräldrarna gemensamt kan nå lösningar och därigenom undvika utdragna domstolsprocesser. Utdragna tvister kan ha en negativ effekt på föräldrarnas relation som i sin tur påverkar barnet. Många gånger innebär en gemensam lösning som föräldrarna kan uppnå tillsammans dessutom en mer långsiktig och hållbar lösning, vilket innebär bättre förutsättningar till en lugnare tillvaro för barnet.