Hoppa till innehåll
Min Sida

Insolvens

Oförmåga att betala skulder, vara på obestånd.

När en persons förfallna skulder är större än värdet på tillgångarna och personen saknar förmåga att rättsenligt betala skulderna, är denne på obestånd. Detta tillstånd ska inte vara tillfälligt utan varaktigt.

En person som drabbas av insolvens är insolvent. Insolvens utgör grund för konkurs. Termen insolvens kan användas om både privatpersoner, företag, organisationer och stater.